Salg - avgiftsunntatte tjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av kunst og kultur er unntatt fra loven, se mval. § 3-7 (1).

Det er viktig å understreke at unntaket går på selve innholdet i opplevelsen og ikke etablissementene, arrangørene eller lokalene hvor utførelsen av kunsten/kultur utøves for eksempel billetter til en teaterforestilling kan omsettes uten mva selv om forestillingen ikke blir vist på et teater.

Dette gjelder blant annet:

 • Teaterforestillinger, herunder musikaler, revy-, kabaret- og stand-up-forestillinger
 • Operaforestillinger
 • Ballettforestillinger, samt andre former for dans som f.eks. jazzdans og folkedans
 • Konserter
 • Sirkus
 • Omreisende tivolier
 • Dansetilstelninger med levende musikk
 • Datatreff eller lignende arrangementer, rettet mot barn og ungdom, som kjennetegnes ved at deltagerne betaler adgangsbilletten for selv å kunne delta aktivt i det som skjer på arrangementet

Mva-unntaket omfatter også programmer, suvenirer ol. av bagatellmessig verdi, fmva. § 1-3-6, som omsettes med slike tjenester.

I UTV 2013/1740 legger Skattedirektoratet til grunn av vilkåret for unntaket er at formidlingen av kunst og kultur må være hovedelementet i forestillingen. Se også UTV 2005/944.

Kunstnerisk framføring av åndsverk

Unntaket for mva ved fremføring av åndsverk omfatter alle former for kunstnerisk framføring og formidling av slike tjenester uavhengig av hvilket medium fremføring utføres i se mval. § 3-7 (2) for eksempel en skuespillers fremføring i en reklame på tv vil være unntatt selv om reklametjenesten er en avgiftspliktig ytelse. Fremførelsen må være fremføring av et verk hvor hensikten er å levendegjøre og fortolke verket gjennom en prestasjon. Eksempler på hva som faller inn under kategorien (listen er ikke uttømmende):

 • Stand-up komikere
 • Underholdere
 • Programleders framføring hvor det hovedsakelig fremføres diktopplesning, sketsjer etc.
 • Fremføring av musikkverk alene eller som orkester
 • Skuespillers opptreden alene eller som teatergruppe
 • Dirigering av orkester
 • Impresariovirksomhet (formidlingstjenester som består i praktisk tilrettelegging av konserter og kontakt mellom artister og arrangører av ulike tilstelninger)
 • Diskjockey (DJ)

Det er et absolutt kriterium for mva-unntaket at det må være et åndsverk som fremføres, men det er ikke et kriterium at det er ens eget åndsverk. Hva som faller inn under begrepet åndsverk er beskrevet i åndsverksloven § 1. Et åndsverk kan kun være skapt av personer og skal være nytt og originalt samt kunne reproduseres eller meddeles til andre, se Skattedirektoratets brev av 21.12.2001.

Omsetningen av integrerte og nødvendige tjenester som ytes i forbindelse med den kunstneriske fremføringen omfattes av mva-unntaket, for eksempel scenograf, koreograf, lys- og lydsetting, bygging av scene etc. Skattedirektoratet har ifølge Mva-håndboken § 3-7 annet ledd (Lysdesign/underleverandører) antatt at et rent vareutleieforhold ikke omfattes av unntaket. Ved lyd- og lystjenester anvendes unntaket kun i de tilfellene utstyret ledsages av en personlig innsats, for eksempel en lydtekniker som benytter eget lydutstyr under en konsert. Overlater lydteknikeren lydutstyret mot vederlag til arrangøren uten selv å bistå med egen innsats under konserten, antas det at forholdet må anses som en avgiftspliktig utleietjeneste.

Unntak

Det er enkelte tjenester innenfor kunst og kultur som ikke omfattes av unntaket i loven, mval. § 3-7 (listen er ikke uttømmende):

 • Striptease
 • Adgang til de to øverste divisjonene i fotball for menn og øverste divisjon i hockey for menn
 • Kinoforestillinger
 • Prisutdelingsshow, UTV 2013/1740
 • Adgang til diskotek
 • Dansetilstelninger uten levende musikk
 • Bemanning av garderobe
 • Vakttjenester
 • Underholdningsautomater på tivoli
 • Servering av mat og drikkevarer

Tjenestene som ikke er omfattes av mva-unntaket skal mva beregnes med alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. I tillegg må det understrekes at reklame som er en del av f.eks. et program med bagatellmessig verdi og salg av andre varer (non-food) f.eks. leketøy på tivoli ikke omfattes av mva-unntaket og er en avgiftspliktig etter mval. § 3-1.

Unntak - kunstnerisk framføring av åndsverk

Når det gjelder kunstnerisk framføring av åndsverk må det avgrenses mot framføringer som ikke er kunstnerisk dvs. at framføringen ikke bidrar til å levendegjøre og fortolke verket som framføres. Eksempler på framføringer som ikke dekkes av mva-unntaket (listen er ikke uttømmende):

 • Konferansier
 • Kommentator
 • Programleder
 • Foredragsholder
 • Diskjockey (DJ) som ikke setter sitt personlige preg på fremførelsen, men kun utfører ren avspilling av plater med enkle kommentarer
 • Impresariovirksomhet som blir mer en rådgivnings- og managementstjenester, f.eks. forhandling av sponsoravtaler og platekontrakter
 • Rent vareutleie av for eks. lysutstyr og utstyret ikke ledsages av en personlig innsats
 • Generelle underleveranser til et arrangementssted vil imidlertidig f.eks. vedlikeholdstjenester, malertjenester etc. er avgiftspliktige etter mval. § 3-1. For at en underleverandør skal kunne omfattes av unntaket må tjenesten være knyttet til det enkelte arrangement

Underleverandører

Ifølge Mva-håndboken § 3-7 annet ledd (Lysdesign/underleverandører) gjelder at generelle underleveranser til et arrangementssted vil imidlertid fremdeles være avgiftspliktige. Dette gjelder alle anskaffelser til den generelle driften av stedet, eksempelvis elektriker- og malertjenester og generelt vedlikeholdsarbeid ellers. Tjenester som består i rådgivningstjenester som eksempelvis ytes av regnskapsførere, revisorer og advokater vil også fremdeles være avgiftspliktige. Det samme gjelder tjenester som er knyttet til et konkret arrangement, men som ikke kan anses som en integrert del av fremførelsen. Eksempelvis vil vaktholdstjenester være avgiftspliktig selv om de kun benyttes under arrangementer. Det samme gjelder serveringstjenester, garderobetjenester mv. som tilbys i forbindelse med arrangementet. En annonse i tilknytting til et arrangement vil heller ikke omfattes av unntaket.»

Stikkord: adgang, artister, artisthonorar, artistopptredener, attrakasjoner, billettformidling, cover charge, faglitteratur, fjellvandring, forfatter, førertjenester, gardrobeavgift, gardrobeinntekter, gardrobetjenester, guiding, hvalsafari, impresario, impresariovirksomhet, inngangsbilletter, kataloger, konsertarrangør, konsertbilletter, konserter, konsertinntekter, koreograf, koreografer, kryssordforfatter, kunst og kultur, kunstfestival, lydtjenester, lyssetting, lystjenester, musikaler, musikkorps, opptredener, orkester, programmer, prospektkort, regissører, reisebyrå, reiselivselskap, revyforestillinger, sangkor, sceneunderholdning, scenografer, show, sightseeing, sirkus, skribent, souvenirer, suvenirer, teater, teaterbilletter, the gathering, turoperatører, honnorar, intekter, kommandittselskap, foretak, omsetning

Salg og formidling av omvisningstjenester

Museum og galleri

Kommuner og fylkeskommuner - Anskaffelse av kunst og antikviteter