PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftsunntatte tjenester

  Kunst og kultur

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av kunst og kultur er unntatt fra loven, se mval. § 3-7 (1). Det er viktig å understreke at unntaket går på selve innholdet i opplevelsen og ikke etablissementene, arrangørene eller lokalene hvor utførelsen av kunsten/kultur utøves f.eks. billetter til en teaterforestilling kan omsettes uten mva selv om forestillingen ikke blir vist på et teater.

  Dette gjelder blant annet:

  • Teaterforestillinger, herunder musikaler, revy-, kabaret- og stand-up-forestillinger
  • Operaforestillinger
  • Ballettforestillinger, samt andre former for dans som f.eks. jazzdans og folkedans
  • Konserter
  • Sirkus
  • Omreisende tivolier
  • Dansetilstelninger med levende musikk
  • Datatreff eller lignende arrangementer, rettet mot barn og ungdom, som kjennetegnes ved at deltagerne betaler adgangsbilletten for selv å kunne delta aktivt i det som skjer på arrangementet

  Mva-unntaket omfatter også programmer, suvenirer ol. av bagatellmessig verdi, fmva. § 1-3-6, som omsettes med slike tjenester.

  I UTV 2013/1740 legger Skattedirektoratet til grunn av vilkåret for unntaket er at formidlingen av kunst og kultur må være hovedelementet i forestillingen. Se også UTV 2005/944.

  Kunstnerisk framføring av åndsverk

  Unntaket for mva ved fremføring av åndsverk omfatter alle former for kunstnerisk framføring og formidling av slike tjenester uavhengig av hvilket medium fremføring utføres i se mval. § 3-7 (2) f.eks. en skuespillers fremføring i en reklame på tv vil være unntatt selv om reklametjenesten er en avgiftspliktig ytelse. Fremførelsen må være fremføring av et verk hvor hensikten er å levendegjøre og fortolke verket gjennom en prestasjon. Eksempler på hva som faller inn under kategorien (listen er ikke uttømmende):

  • Stand-up komikere
  • Underholdere
  • Programleders framføring hvor det hovedsakelig fremføres diktopplesning, sketsjer etc.
  • Fremføring av musikkverk alene eller som orkester
  • Skuespillers opptreden alene eller som teatergruppe
  • Dirigering av orkester
  • Impresariovirksomhet (formidlingstjenester som består i praktisk tilrettelegging av konserter og kontakt mellom artister og arrangører av ulike tilstelninger)
  • Diskjockey (DJ)

  Det er et absolutt kriterium for mva-unntaket at det må være et åndsverk som fremføres, men det er ikke et kriterium at det er ens eget åndsverk. Hva som faller inn under begrepet åndsverk er beskrevet i åndsverksloven § 1. Et åndsverk kan kun være skapt av personer og skal være nytt og originalt samt kunne reproduseres eller meddeles til andre, se Skattedirektoratets brev av 21.12.2001. Omsetningen av integrerte og nødvendige tjenester som ytes i forbindelse med den kunstneriske fremføringen omfattes av mva-unntaket, f.eks. scenograf, koreograf, lys- og lydsetting, bygging av scene etc.

  Unntak

  Det er enkelte tjenester innenfor kunst og kultur som ikke omfattes av unntaket i loven, mval. § 3-7 (listen er ikke uttømmende):

  • Striptease
  • Adgang til de to øverste divisjonene i fotball for menn og øverste divisjon i hockey for menn
  • Kinoforestillinger
  • Prisutdelingsshow, UTV 2013/1740
  • Adgang til diskotek
  • Dansetilstelninger uten levende musikk
  • Bemanning av garderobe
  • Vakttjenester
  • Underholdningsautomater på tivoli
  • Servering av mat og drikkevarer

  Tjenestene som ikke er omfattes av mva-unntaket skal mva beregnes med alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. I tillegg må det understrekes at reklame som er en del av f.eks. et program med bagatellmessig verdi og salg av andre varer (non-food) f.eks. leketøy på tivoli ikke omfattes av mva-unntaket og er en avgiftspliktig etter mval. § 3-1.

  Unntak - kunstnerisk framføring av åndsverk

  Når det gjelder kunstnerisk framføring av åndsverk må det avgrenses mot framføringer som ikke er kunstnerisk dvs. at framføringen ikke bidrar til å levendegjøre og fortolke verket som framføres. Eksempler på framføringer som ikke dekkes av mva-unntaket (listen er ikke uttømmende):

  • Konferansier
  • Kommentator
  • Programleder
  • Foredragsholder
  • Diskjockey (DJ) som ikke setter sitt personlige preg på fremførelsen, men kun utfører ren avspilling av plater med enkle kommentarer
  • Impresariovirksomhet som blir mer en rådgivnings- og managementstjenester, f.eks. forhandling av sponsoravtaler og platekontrakter
  • Rent vareutleie av for eks. lysutstyr og utstyret ikke ledsages av en personlig innsats
  • Generelle underleveranser til et arrangementssted vil imidlertidig f.eks. vedlikeholdstjenester, malertjenester etc. er avgiftspliktige etter mval. § 3-1. For at en underleverandør skal kunne omfattes av unntaket må tjenesten være knyttet til det enkelte arrangement

  .

  Stikkord:

  • adgang,
  • artister,
  • artisthonorar,
  • artistopptredener,
  • attrakasjoner,
  • billettformidling,
  • cover charge,
  • faglitteratur,
  • fjellvandring,
  • forfatter,
  • førertjenester,
  • gardrobeavgift,
  • gardrobeinntekter,
  • gardrobetjenester,
  • guiding,
  • hvalsafari,
  • impresario,
  • impresariovirksomhet,
  • inngangsbilletter,
  • kataloger,
  • konsertarrangør,
  • konsertbilletter,
  • konserter,
  • konsertinntekter,
  • koreograf,
  • koreografer,
  • kryssordforfatter,
  • kunst og kultur,
  • kunstfestival,
  • lydtjenester,
  • lyssetting,
  • lystjenester,
  • musikaler,
  • musikkorps,
  • opptredener,
  • orkester,
  • programmer,
  • prospektkort,
  • regissører,
  • reisebyrå,
  • reiselivselskap,
  • revyforestillinger,
  • sangkor,
  • sceneunderholdning,
  • scenografer,
  • show,
  • sightseeing,
  • sirkus,
  • skribent,
  • souvenirer,
  • suvenirer,
  • teater,
  • teaterbilletter,
  • the gathering,
  • turoperatører,
  • honnorar,
  • intekter,
  • kommandittselskap,
  • foretak,
  • omsetning,
  Salg - avgiftsunntatte tjenester
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan