Salg - avgiftsunntatte tjenester

Salg og formidling av omvisningstjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av omvisningstjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-7 (3).

Eksempler på unntatte tjenester er:

 • Omvisning i historiske bygg
 • Omvisning i museer
 • Omvisning på utstillinger
 • Byvandringer
 • Førertjenester i naturen hvor det samtidig gis informasjon om de ulike attraksjonene.
  Eksempler på slike førertjenester er:
  • elgsafari
  • rafting
  • brevandring
  • grotteturer
  • fjellvandring

Omvisningstjenester som ytes i forbindelse med persontransport, f.eks. sightseeing med buss, vil måtte skilles ut som en egen (unntatt) tjeneste dersom det betales særskilt vederlag for denne tjenesten.

Dersom en guidetjeneste ytes sammen med transport, og reisemomentet ikke er av underordnet betydning, vil ikke ytelsen i sin helhet være unntatt som guidetjeneste. Eksempler på slike guidetjenester er hval- eller elgsafari. Her vil guidingen være unntatt avgiftsplikt, mens selve båt- eller kjøreturen vil være en avgiftspliktig persontransporttjeneste. Se SKD 050304 Merverdiavgift på persontransport - fortolkningsuttalelse under Guidetjenester.

For mer om grensen mellom persontransportvirksomhet og guidetjenester, se temaene Persontransportvirksomhet- Salg av persontransport (innenlands), Persontransportvirksomhet - Formidling av persontransport (innenlands) og Persontransportvirksomhet - Formidling av persontransport (innenlands), unntak.

Unntak

Rene informasjonstjenester uten tilknytning til guiding er avgiftspliktige tjenester.

Stikkord: omsetning

Museum og galleri

Kommuner og fylkeskommuner - Anskaffelse av kunst og antikviteter