PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bytte av kunstverk

  Kunstverk

  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Bytte av kunstverk mellom offentlige museer og kunstsamlinger er unntatt fra loven, se mval. § 3-7 (6).

  Unntak

  Unntaket for bytte av kunstverk gjelder ikke for bytte som skjer med eller gjennom en som driver omsetning av kunst som næring, se mval. § 3-7 (6).

  Stikkord:

  • kunstgjenstand,
  Bytte av kunstverk
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan