Salg - avgiftspliktig

Salg - avgiftsunntatt

Bytte av kunstverk

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

Merverdiavgift

Bytte av kunstverk mellom offentlige museer og kunstsamlinger er unntatt fra loven, se mval. § 3-7 (6).

Unntak

Unntaket for bytte av kunstverk gjelder ikke for bytte som skjer med eller gjennom en som driver omsetning av kunst som næring, se mval. § 3-7 (6).

Stikkord: kunstgjenstand

Kjøp av brukskunst osv.

Avansemetoden