PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av brukskunst osv.

  Kunstverk

  • D4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
  • D6399 Annen kostnad lokaler
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag for mva på anskaffelser av brukskunst, kunsthåndverk og annet som ikke faller inn under kunstbegrepet, se fmva. § 1-3-2, innenfor mva-retten, se mval. § 8-1 (1), såfremt det nyttes i den avgiftspliktige virksomheten. Eksempler på anskaffelser som omfattes (listen er ikke uttømmende):

  • plakater
  • masseproduserte reproduksjoner
  • håndverksarbeid av handelsmessig karakter (brukskunst)
  • nips
  • dekorasjonsartikler
  • plaketter
  • skåler
  • tallerkener
  • bordboller
  • vaser

  Unntak

  Det er enkelte innkjøp innenfor temaet som ikke gir rett til fradrag i mva (listen er ikke uttømmende):

  • Det foreligger ikke rett til fradrag på innkjøp av kunst og antikviteter (varer over 100 år) som faller inn under definisjonene i fmva. § 1-3-2 og fmva. § 1-3-4, se mval. § 8-3 (1) c. Dette gjelder selv om gjenstandene skal brukes til utsmykning av salgslokaler, produksjonslokaler, konferanserom, kantine etc. i avgiftspliktige virksomheter
  • En kunstner har ikke rett til fradrag på sine innkjøp til salg av kunstverk som avgiftsmessig er utenfor loven
  • Det foreligger ikke rett til fradrag i mva på anskaffelser til salg, utleie, mangfoldiggjøring eller overdragelse av et åndsverk da utnyttelsen av åndsverket er unntatt fra loven

  Stikkord:

  • kunstkjøp,
  • kunstverk,
  • erverv,
  • kunstgjenstand,
  • kommandittselskap,
  Kjøp av brukskunst osv.
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan