Salg - avgiftspliktig

Salg - avgiftsunntatt

Bytte av kunstverk

Kjøp av brukskunst osv.

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet
6399 Annen kostnad lokaler
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for mva på anskaffelser av brukskunst, kunsthåndverk og annet som ikke faller inn under kunstbegrepet, se fmva. § 1-3-2, innenfor mva-retten, se mval. § 8-1 (1), såfremt det nyttes i den avgiftspliktige virksomheten. Eksempler på anskaffelser som omfattes (listen er ikke uttømmende):

 • plakater
 • masseproduserte reproduksjoner
 • håndverksarbeid av handelsmessig karakter (brukskunst)
 • nips
 • dekorasjonsartikler
 • plaketter
 • skåler
 • tallerkener
 • bordboller
 • vaser

Unntak

Det er enkelte innkjøp innenfor temaet som ikke gir rett til fradrag i mva (listen er ikke uttømmende):

 • Det foreligger ikke rett til fradrag på innkjøp av kunst og antikviteter (varer over 100 år) som faller inn under definisjonene i fmva. § 1-3-2 og fmva. § 1-3-4, se mval. § 8-3 (1) c. Dette gjelder selv om gjenstandene skal brukes til utsmykning av salgslokaler, produksjonslokaler, konferanserom, kantine etc. i avgiftspliktige virksomheter
 • En kunstner har ikke rett til fradrag på sine innkjøp til salg av kunstverk som avgiftsmessig er utenfor loven
 • Det foreligger ikke rett til fradrag i mva på anskaffelser til salg, utleie, mangfoldiggjøring eller overdragelse av et åndsverk da utnyttelsen av åndsverket er unntatt fra loven
Stikkord: kunstkjøp, kunstverk, erverv, kunstgjenstand, kommandittselskap

Avansemetoden