PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

  Lån til aksjonær / deltaker

  Senere utbytteutdelinger:

  Dersom selskapet vedtar å gi ut utbytte og dette utbyttet motregnes mot lån som tidligere er regnet som utbytte, anses ikke utbyttet som skattepliktig for aksjonæren / deltakeren, jf. sktl. § 10-11 femte ledd og og sktl. § 10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 femte ledd. Avregnes lånet mot utbytte, skal det heller ikke gjøres fradrag for lånet i utbyttegrunnlaget, jf. asl § 8-1 annet ledd.

  Ettergivelse av lånet:

  Selskapet kan ettergi lån som tidligere er skattlagt som utbytte uten at det medfører noen ekstra beskatning for aksjonæren / deltakeren. Se Skatte-ABC.

  Tilbakebetaling:

  Tilbakebetaling av lån som tidligere er ansett som utbytte / utdeling skal anses som innbetalt kapital for aksjonæren / deltakeren. Tilbakebetalingsbeløpet skal også legges til aksjonærens / deltakerens inngangsverdi på aksjene/deltakerandelen i selskapet, jf. sktl. § 10-11, sjette ledd. Det betyr at senere utbytte/utdeling kan klassifiseres som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital så lenge utdelingen ligger innenfor det tilbakebetalte beløpet (eller innbetalt kapital).

  Se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • dividende,
  • aksjeeier,
  • deltager,
  Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan