PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lønn og refusjon ved arbeidsmarkedstiltak

  Lønn og refusjon ved arbeidsmarkedstiltak

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn og refusjon ved arbeidsmarkedstiltak

  NAV har en rekke tiltak og virkemidler som kan forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Dersom bedriften har personer i arbeid som deltar i slike arbeidsmarkedstiltak vil bedriften få dekket hele eller deler av lønnen til tiltaksdeltakeren. Det er NAV som står for tildeling av tiltak. Hvem som er kvalifisert til de forskjellige tiltakene er basert på individuelle vurderinger om det er nødvendig og hensiktsmessig for å klare og få eller beholde en jobb. Hvilke typer tiltak som inngår i ordningen fremgår av forskrift om dagpenger under arbeidsløshet av 16. september 1998 nr. 890 § 3-1. Se forøvrig NAV.no.

  Lønn

  Lønn til tiltaksdeltakeren utbetales direkte til deltakeren fra bedriften. Bedriften får deretter dekket hele eller deler av denne lønnen fra NAV.
  Utbetaling av lønn til tiltaksdeltakeren bokføres i kontogruppe 50xx. Av praktiske årsaker anbefales det å lage en egen konto i kontogruppe 50xx slik at man kan få oversikt over disse lønnskostnadene for innrapportering og avstemming i forbindelse med årsoppgjøret.

  Refusjonen fra NAV bokføres til kredit på konto 5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak.

  A-melding

  Lønnen som er utbetalt ved arberidsmarkedstiltak skal innrapporters på a-meldingen på forskjellige måter. Dette avhenger av hva lønnen består av, alternativene er følgende:

  Kontantytelse - Fastlønn - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Timelønn - Antall timer - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Fast tillegg - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Helligdagstillegg - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Uregelmessig tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Bonus - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Overtidsgodtgjørelse - Antall timer - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Sluttvederlag - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Feriepenger - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Kontantytelse - Annet - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  • lønn,
  Lønn og refusjon ved arbeidsmarkedstiltak
  458 1480 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan