PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hensikten med skjemaet

  Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022)

  Hensikten med skjemaet er å avstemme de innberettede og registrerte utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 20XX". De samlede kostnadsførte og registrerte ytelsene hentes fra regnskapet og spesifiseres for hver kontokode på kontrolloppstillingen.

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  • kostand,
  • omkostning,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan