PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hvem skal levere oppgaven

  Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022)

  Den som har opplysningsplikt etter skatteforvaltningsloven kapittel 7 skal innrette sin bokføring slik at opplysningene kan gis og kontrolleres, jf. skatteforvaltningsloven § 7-1.

  Skjemaet RF-1022 «Lønns- og pensjonskostnader» er et pliktig vedlegg etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11. Det følger av skjemaet at det skal fylles ut av alle som har opplysningspliktige (tidl. oppgavepliktige) utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner.

  Stikkord:

  • presang,
  • arbeidsvederlag,
  • kostand,
  • omkostning,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan