PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Om skjemaet

  Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022)

  Skjemaet skal sendes skattekontoret. Skattepliktige arbeidsgivere skal levere skjemaet som vedlegg til skattemeldingen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11, jf. skattebetalingsloven § 4-4. Ikke-skattepliktige arbeidsgivere skal også levere skjemaet innen skattemeldingsfristen.

  Har arbeidsgiveren revisor, skal også revisor undertegne skjemaet, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11. Se også SKD-melding nr. 11/01.

  Skjemaet skal ikke sendes inn av arbeidsgivere som benytter forenklet oppgjørsordning (RF-1049/RF-1062).

  For elektronisk innsending, se altinn.no.

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  • kostand,
  • omkostning,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan