Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Hvis lånet er reelt, skal lånet behandles som lån i andre sammenhenger (f.eks. skattemessig, regnskapsmessig og selskapsrettslig). Lånet er fradragsberettiget som gjeld i aksjonærens/deltakerens formuesskattegrunnlag. Den skattemessige behandlingen hos aksjonæren / deltakeren får ikke betydning på selskapsnivå. Selskapet skal fortsatt behandle lånet som en fordring. Se konteringsboksen over for bokføringsforslag.

Se også Skatte-ABC.

Stikkord: aksjeeier, deltager

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar