Konteringsforslag

Konto
1370 Fordringer på eiere
Debet
1574 Kortsiktig lån aksjonær/deltaker
Debet
8059 Annen renteinntekt
Kredit
Stikkord: aksjeeier, deltager

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar