Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Lånet må være reelt for å kunne behandles iht. reglene om lån til personlig aksjonær. Det stilles visse minstekrav til lånet dersom det skal anses som et reelt lån. Partene må minimum ha avtalt eller forutsatt:

  • Hvem som er forpliktet
  • Lånebeløpets størrelse (låneramme dersom lånet er etablert som et rammelån / fleksilån)
  • Rentebetingelser
  • Tilbakebetalingsbetingelser

Se mer om grensen mellom lån og andre ytelser i Skatte-ABC, se særlig punkt 5.

Se også aksjeloven § 8-7 for selskapsrettslige krav, herunder at det kreves sikkerhet.

Stikkord: ulovlig lån, aksjeeier, deltager

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar