Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Reglene om beskatning av lån som utbytte / utdeling gjelder ved direkte og indirekte ytelse fra en rekke typer selskaper som f.eks. aksjeselskaper, selskaper med deltakerfastsetting, andre selskaper i konsernet osv. Se sktl §§ 10-11(4) og 10-42(11).

I Skatte-ABC finner du en detaljert oversikt over hvilke selskaper som omfattes av reglene.

Lån fra banker mv. er ikke omfattet av reglene, jf. FSFIN § 10-11-1. Se mer om dette i punktet "Unntak fra reglene" nedenfor.

Stikkord: foretak, aksjeeier, deltager

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar