Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Reglene gjelder for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte til:

  • personlig aksjonær
  • personlig deltaker
  • aksjonærens/deltakerens ektefelle
  • person som aksjonæren/deltakeren er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel og tante.

Reglene gjelder ikke for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes til:

  • aksjonærens/deltakerens samboer
  • annet selskap som aksjonæren/deltakeren har eierinteresser i

Reglene gjelder kun for personlige aksjonærer/deltakere, dvs at aksjonæren/deltakeren må være en fysisk person i motsetning til en juridisk person (aksjeselskaper, deltakerlignet selskap, kommune, stiftelse, forening mv.).

Stikkord: låntager, aksjeeier, deltager

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar