Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Man trenger ikke beregne rente på lån som skattlegges som utbytte på aksjonærens hånd, jf. Prop. 1 LS (2015-2016) pkt. 5.1.4. Det innebærer at aksjonæren / deltakeren ikke vil bli beskattet for fordel ved et rentefritt eller rimelig lån slik han eller hun ville blitt dersom lånet var tatt opp før 7.10.2015. Hvis partene likevel har avtalt rente på lånet skal renten behandles på vanlig måte (som renteinntekt og rentekostnad).

Vær oppmerksom på at dersom det gis et rentefritt eller rimelig lån til aksjonær / deltaker som ikke skal beskattes som utbytte, så er rentefordelen skattepliktig. Se mer om dette i Skatte-ABC.

Stikkord: renter, aksjeeier, deltager

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar