Vurderingsregler

Låneutgifter

Konvertible lån

Ansvarlig lånekapital

Obligasjonslån

Noteopplysninger

Notekravene fremgår av rskl. § 7-21 og «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon

Øvrige temaer