Hva er leasing?

Den regnskapspliktige kan skaffe til veie driftsmidler ved å inngå leieavtaler. Leieavtaler som inngås med et finansieringsforetak benevnes normalt leasing. En leie-/leasingavtale kan enten ha karakter av tradisjonell utleie (operasjonell leasing) eller å være en ren finansieringsform (finansiell leasing).

Stikkord: leie

Klassifisering

Verdsettelse og regnskapsføring

Salg med tilbakeleie

Små foretak

Noteopplysninger