Hva er leasing?

Klassifisering

Verdsettelse og regnskapsføring

Salg med tilbakeleie

Små foretak

Noteopplysninger

Ved finansiell leasing skal det leide driftsmidlet medtas i tabellen over varige driftsmidler. Det skal opplyses om balanseførte leieavtaler. Leietaker skal også informere om leiekontrakt ved operasjonell leasing, jf. rskl. § 7-13.

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, leie