Hva er leasing?

Klassifisering

Verdsettelse og regnskapsføring

Salg med tilbakeleie

Små foretak

Små foretak kan velge å unnlate å balanseføre selv om leieavtalen i realiteten er en finansieringsavtale, jfr. regnskapslovens § 5-11 og NRS 8.7.2.5

De behøver derfor ikke vurdere om leieavtalen i realiteten er kjøp finansiert gjennom leieavtalen. Leieutgiftene kostnadsføres i sin helhet løpende. Eventuell forskuddsleie skal imidlertid balanseføres og periodiseres over leieavtalens løpetid.

Leiebeløpene skal kostnadsføres løpende, men en eventuell forskuddsleie må balanseføres og periodiseres over leieavtalens løpetid etter sammenstillingsprinsippet.

Dersom et lite foretak velger å ikke benytte unntaksregelen, skal regnskapsføringen følge bestemmelsene i NRS 14.

Stikkord: selskap, bedrift, leie

Noteopplysninger