Kjøp av legemidler og medisiner til bruk for ansatte

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet

Temaet tar for seg innkjøp av førstehjelpsutstyr og legemidler som hodepinetabletter og lignende for ansatte som ikke inngår i en bedriftshelsetjeneste.

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva ved kjøp av medisin til bruk av ansatte i den avgiftspliktige virksomheten i arbeidstiden, se mval. § 8-1.

Stikkord: apotekvarer, hjertestarter, hodepinetabletter, husapotek, legemidler og medisiner, medisinskap, plaster, smertestillende, paracet, ibux, erverv, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Kjøp legemidler og medisiner til videresalg

Salg