Kjøp av legemidler og medisiner til bruk for ansatte

Kjøp legemidler og medisiner til videresalg

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet

Merverdiavgift

Innkjøp av legemidler og medisiner for videresalg har rett til fradrag i mva, se mval. § 8-1.

Stikkord: apotekvarer, legemidler, medisiner, erverv, omsetning

Salg