PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg

  Legemidler og medisiner

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Generelt

  Legemidler er ikke et næringsmiddel, se mval. § 5-2 (3) og fmva. § 5-2-2 (1). Legemidler er definert i legemiddelloven § 2. Dersom et middel er definert som et legemiddel, men har krav om markedsføringstillatelse, skal ikke middelet bli definert som legemiddel såfremt det ikke foreligger en markedsføringstillatelse eller det foreligger en dispensasjon vedrørende markedsføringstillatelsen, se MVA-håndboken om Legemidler.

  Merverdiavgift

  Legemidler som skal beregne utgående mva med alminnelig sats etter mval. § 3-1 er i henhold til MVA-håndboken:

  • Legemidler som er fremstilt industrielt eller ved en industriell prosess med markedsføringstillatelse
  • Legemiddel som er industrielt fremstilt og har fått dispensasjon fra markedsføringstillatelsen
  • Varer som ikke har krav om markedsføringstillatelse, men som er legemiddel etter klassifiseringen hos Statens legemiddelverk eller etter legemiddelloven § 2.
  • Homøopatiske og antroposofiske legemidler med markedsføringstillatelse i Norge eller annet EØS-land.

  Unntak

  Enkelte varer skal legge redusert sats til grunn i tråd med mval. § 5-2 (listen er ikke uttømmende):

  • Helsekostprodukter
  • Naturmidler

  som selges i original pakning fra produsenten og med eget preparatnavn.

  Stikkord:

  • apotekvarer,
  • slankeprodukter,
  • omsetning,
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan