PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av lokaler med underordnet servering

  Leie av møte- og konferanserom fra hoteller ol.

  • D6300 Leie lokale

  Merverdiavgift

  Leies det ut møtelokaler med en underordnet serveringen, vil utleien av møtelokalet være fakturert med redusert sats, mens serveringen faktureres med høy sats.

  Det vil ikke være fradrag for inngående mva på serveringen, mens leie av møtelokalene vil kunne fradragsføres etter mval. § 8-1.

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva dersom møte-/konferanselokaler er anskaffet som (listen er ikke uttømmende):

  Bokføring

  Alternative kostnadskontoer som kan brukes avhenger av formålets karakter er konto 7711 Styremøte, konto 7715 Bedriftsforsamlingsmøter, konto 7720 Generalforsamling.

  Stikkord:

  • leasing,
  • bevertning,
  Leie av lokaler med underordnet servering
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan