PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie lokaler uten servering

  Leie av møte- og konferanserom fra hoteller ol.

  • D6300 Leie lokale
  • MVA13 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Når møte- og konferanserom leies ut av hoteller ol. virksomheter definert i mval. § 5-5 (1), vil leien for lokalene bli fakturert med redusert sats jf. mval. § 5-5 (2). Det foreligger rett til fradrag i mva for leie av møte og konferanserom til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva dersom møte-/konferanselokaler er anskaffet som (listen er ikke uttømmende):

  Bokføring

  Alternative kostnadskontoer som kan brukes avhenger av formålets karakter er konto 7711 Styremøte, konto 7715 Bedriftsforsamlingsmøter, konto 7720 Generalforsamling.

  Stikkord:

  • bedriftsforsamlinger,
  • generalforsamlinger,
  • kurs,
  • kurslokaler,
  • kursutgifter,
  • leie konferanserom,
  • leie møterom,
  • møtelokaler,
  • møterom,
  • møteutgifter,
  • sosiale arrangementer og velferdstiltak,
  • styremøter,
  • foretak,
  • gf,
  • leasing,
  • bevertning,
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan