Leie lokaler uten servering

Leie av selskapslokaler med servering

Leie av lokaler med underordnet servering

Konto
6300 Leie lokale
Debet

Merverdiavgift

Leies det ut møtelokaler med en underordnet serveringen, vil utleien av møtelokalet være fakturert med redusert sats, mens serveringen faktureres med høy sats.

Det vil ikke være fradrag for inngående mva på serveringen, mens leie av møtelokalene vil kunne fradragsføres etter mval. § 8-1.

Unntak

Det foreligger ikke rett til fradrag i mva dersom møte-/konferanselokaler er anskaffet som (listen er ikke uttømmende):

  • representasjon, se mval. § 8-3 (1) e
  • sosialt arrangement, se mval. § 8-3 (1) d

Bokføring

Alternative kostnadskontoer som kan brukes avhenger av formålets karakter er konto 7711 Styremøte, konto 7715 Bedriftsforsamlingsmøter, konto 7720 Generalforsamling.

Stikkord: leasing, bevertning