Leie lokaler uten servering

Leie av selskapslokaler med servering

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6300 Leie lokale
Debet

Merverdiavgift

Ved utleie av selskapslokaler med servering, vil både serveringen og utleie av lokalene være avgiftspliktig omsetning med høy sats, og det vil ikke være fradrag for inngående mva på verken leien eller serveringen, jf. mval. § 8-3 (1) bokstav b. Se Merverdiavgiftshåndboken.

Bokføring

Alternative kostnadskontoer som kan brukes avhenger av formålets karakter er konto 7711 Styremøte, konto 7715 Bedriftsforsamlingsmøter, konto 7720 Generalforsamling.

Stikkord: leasing, foretak, bevertning

Leie av lokaler med underordnet servering