Leie av parkeringsplass tilknyttet leiet eiendom

Leie av parkeringsplass fra parkeringsvirksomhet

Merverdiavgift

Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-11 (2) bokstav c.

Lønn og bokføring

Se nærmere om bokføring og lønnsbehandling i temaet om parkering for ansatte.

Personkjøretøy

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til bruk og drift av personkjøretøy, se mval. § 8-4 (1) første punktum. Leie av parkeringsplasser anses som kostnader til bruk og drift av kjøretøy, se UTV 2011/1691. Dette betyr at dersom det leies parkeringsplasser fra avgiftspliktig parkeringsvirksomhet til bruk for personkjøretøy, vil det ikke være fradragsrett for inngående merverdiavgift. Se definisjonen av personkjøretøy i fmva. § 1-3-1 (1).

Andre kjøretøy enn personkjøretøy

For alle andre kjøretøy enn personkjøretøy, se definisjonen av personkjøretøy i fmva. § 1-3-1 (1), vil det være fradrag for inngående merverdiavgift dersom parkeringsplassen er til bruk i den registrerte virksomheten, se mval. § 8-1. Det vil allikevel ikke være fradrag for inngående merverdiavgift dersom parkeringsplassen benyttes av arbeidstaker til privat parkering på arbeidsplassen, se Fri parkering og lading på arbeidsplassen.

Stikkord: leasing, kommandittselskap