Leie av kjøretøy på tjenestereise

Leasing av personkjøretøy

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
6440 Leie transportmidler
Debet

Merverdiavgift

Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved leasing av personkjøretøy, som definert, fmva. § 1-3-1, jf. mval. § 8-4.

Dersom bilen er en elbil vil leien ikke være fakturert med merverdiavgift. Se temaet om leie/leasing av elbil.

Skattedirektoratet har i UTV 2014/2151 uttalt at ståhjuling (Segway) og elsykler ikke er definert som personkjøretøy etter fmva. § 1-3-1, og det er derfor fradragsrett for inngående merverdiavgift ved leie av slike kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1.

Stikkord: atv, biler, campingbil, campingvogn, elbil, elsykkel, el-sykkel, firmabil, leasing, leasing bil, leasingavtale, leasingbil, leiebil, moped, motorsykkel, representasjonsbil, segway, snøscooter, snøskuter, stasjonsvogn, sykkel, tohjuling, fjernsyn, bobil, el-bil, leie, leasing, kundepleie, sne, personbil