PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Førstegangsinnregning av lisenser (kostnadsføring)

  Lisenser

  • D6420 Leie datasystemer
  • K1920 Bankinnskudd

  Regnskap

  Betaling for lisensrettigheter for relativt kort periode, mindre enn 3 år, og lavere kostnad enn NOK 15 000 bokføres som oftest direkte til utgift. Dette er i tråd med sktl. § 14-40 (3). Slike lisenser gjelder som oftest retten til bruk av ulike typer software for eksempel antivirus software. For framgangsmåte ved aktivering av lisenser, se «Lisenser -> Førstegangsinnregning av lisenser (aktivering)».

  Stikkord:

  • avskrivning,
  • lisenser,
  • nedskrivning,
  • nedskriving,
  • Kostand,
  • kostnad,
  Førstegangsinnregning av lisenser (kostnadsføring)
  451 1461 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan