PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Førstegangsinnregning av lisenser (kostnadsføring)

  Lisenser

  • D6420 Leie datasystemer
  • K1920 Bankinnskudd

  Regnskap

  Betaling for lisensrettigheter for relativt kort periode, mindre enn 3 år, og lavere kostnad enn NOK 15 000 bokføres som oftest direkte til utgift. Dette er i tråd med sktl. § 14-40 (3). Slike lisenser gjelder som oftest retten til bruk av ulike typer software for eksempel antivirus software. Se også framgangsmåte ved aktivering av lisenser.

  Stikkord:

  • lisenser,
  • kostand,
  • omkostning,
  Førstegangsinnregning av lisenser (kostnadsføring)
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan