Førstegangsinnregning av lisenser (kostnadsføring)

Førstegangsinnregning av lisenser (aktivering)

Konto
1040 Lisenser, ervervet
Debet
1920 Bankinnskudd
Kredit

Satser

Aktivering

Regnskap

Når betaling for lisensrettigheter er å anse som en immateriell eiendel iht. NRS 19 Immaterielle eiendeler, skal den som hovedregel balanseføres og avskrives over rettighetsperioden.

Eksempel

Et selskap har kjøpt programlisens for NOK 1000 000 som gir rett til bruk i 4 år.

Bokføring:Beløp:
Debet konto 10401000 000
Kredit konto 1920[*]1000 000

Egenutviklet lisens

Når selskapet har egenutviklet lisens kan det føres på følgende måte:

Bokføring:Beløp:
Debet konto 10451000 000
Kredit konto 306x/307x1000 000
Stikkord: lisenser

Avskrivning av lisenser

Nedskrivning av lisenser