Førstegangsinnregning av lisenser (kostnadsføring)

Konto
1920 Bankinnskudd
Kredit
6420 Leie datasystemer
Debet

Regnskap

Betaling for lisensrettigheter for relativt kort periode, mindre enn 3 år, og lavere kostnad enn NOK 15 000 bokføres som oftest direkte til utgift. Dette er i tråd med sktl. § 14-40 (3). Slike lisenser gjelder som oftest retten til bruk av ulike typer software for eksempel antivirus software. Se også framgangsmåte ved aktivering av lisenser.

Stikkord: lisenser, kostand, omkostning

Førstegangsinnregning av lisenser (aktivering)

Avskrivning av lisenser

Nedskrivning av lisenser