Hvem skal levere oppgaven

Hensikten med skjemaet

Hensikten med skjemaet er å avstemme de innberettede og registrerte utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 20XX". De samlede kostnadsførte og registrerte ytelsene hentes fra regnskapet og spesifiseres for hver kontokode på kontrolloppstillingen.

Stikkord: arbeidsvederlag, kostand, omkostning

Om skjemaet