Hvem skal levere oppgaven

Den som har opplysningsplikt etter skatteforvaltningsloven kapittel 7 skal innrette sin bokføring slik at opplysningene kan gis og kontrolleres, jf. skatteforvaltningsloven § 7-1.

Skjemaet RF-1022 «Lønns- og pensjonskostnader» er et pliktig vedlegg etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11. Det følger av skjemaet at det skal fylles ut av alle som har opplysningspliktige (tidl. oppgavepliktige) utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner.

Stikkord: presang, arbeidsvederlag, kostand, omkostning

Hensikten med skjemaet

Om skjemaet