Hvem skal levere oppgaven

Hensikten med skjemaet

Om skjemaet

Skjemaet skal sendes skattekontoret. Skattepliktige arbeidsgivere skal levere skjemaet som vedlegg til skattemeldingen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11, jf. skattebetalingsloven § 4-4. Ikke-skattepliktige arbeidsgivere skal også levere skjemaet innen skattemeldingsfristen.

Har arbeidsgiveren revisor, skal også revisor undertegne skjemaet, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11. Se også SKD-melding nr. 11/01.

Skjemaet skal ikke sendes inn av arbeidsgivere som benytter forenklet oppgjørsordning (RF-1049/RF-1062).

For elektronisk innsending, se altinn.no.

Stikkord: arbeidsvederlag, kostand, omkostning