PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

  Luftfartøy

  • D1225 Fly
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Hovedregelen er at det skal beregnes mva på ved innførsel av varer til mva-området, se mval. § 3-29 og 4-11.

  Innførsel av luftfartøy nevnt i mval. § 6-10 (1) med tilhørende driftsutstyr og varer til luftfartøy kan imidlertid innføres merverdiavgiftsfritt, se mval. § 7-4 (1) og fmva. § 7-4-1. Driftsutstyret må leveres sammen med luftfartøyet for å oppnå avgiftsfritak. Det skal mao. beregnes mva. som ved vanlig innførsel for alt driftsutstyr som leveres enten før eller etter selve luftfartøyet.

  Fritaket gjelder også for innførsel av:

  Stikkord:

  • import,
  Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan