PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

  Luftfartøy

  • D4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
  • D4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
  • MVA11 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på varer som nevnt i mval. § 8-3 (1) når de kjøpes til luftfartøy i utenriks fart, se mval. § 8-3 (2) og fmva. § 1-3-7. For alle andre varer som blir kjøp til bruk på luftfartøy i utenriksfart gjelder alminnelige bestemmelser for fradragsrett.

  Dokumentasjon og registrering av regnskapsopplysninger

  Flyselskap som krever fradrag for inngående merverdiavgift på varer etter mval. § 8-3 (2) til bruk i utenriks fart skal føre eget lagerregnskap med egen konto for levering til hvert luftfartøy. Ansvarshavende ombord skal bekrefte at varene er mottatt. Se fmva. § 8-3-3.

  Stikkord:

  • mva middels sats,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • erverv,
  • kommandittselskap,
  Kjøp av varer til bruk i utenriks fart
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan