PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

  Luftfartøy

  • D4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats
  • D4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels avgiftssats
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%
  • MVA11 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15%

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på varer som nevnt i mval. § 8-3 (1) når de kjøpes til luftfartøy i utenriks fart, se mval. § 8-3 (2) og fmva. § 1-3-7. For alle andre varer som blir kjøp til bruk på luftfartøy i utenriksfart gjelder alminnelige bestemmelser for fradragsrett.

  Dokumentasjon og registrering av regnskapsopplysninger

  Flyselskap som krever fradrag for inngående merverdiavgift på varer etter mval. § 8-3 (2) til bruk i utenriks fart skal føre eget lagerregnskap med egen konto for levering til hvert luftfartøy. Ansvarshavende ombord skal bekrefte at varene er mottatt. Se fmva. § 8-3-3.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omsetning,
  • fly,
  • helikopter,
  • jagerfly,
  • luftfart,
  • mva middels sats,
  • salg,
  • ks,
  • kjøp,
  • mva,
  Kjøp av varer til bruk i utenriks fart
  429 1402 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan