PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp/leie av luftfartøy

  Luftfartøy

  Merverdiavgift

  Kjøp, vedlikehold, påkostning og drift av luftfartøy gir i utgangspunktet merverdiavgiftsmessig fradragsrett, men slik omsetning er som oftest fritatt for merverdiavgift.

  Kontering er avhengig av leveransens art.

  Stikkord:

  • fly,
  • helikopter,
  • luftfartøy,
  • erverv,
  • leasing,
  Kjøp/leie av luftfartøy
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan