PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av varer og tjenester i utenriks fart

  Luftfartøy

  • K3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
  • K3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
  • MVA52 - utførsel av varer og tjenester, 0 %

  Merverdiavgift

  Salg av varer og tjenester som brukes i yrkesmessig luftfartsvirksomhet i utenriksfart er fritatt for merverdiavgift. Dette regnes som omsetning av varer og tjenester ut av mva-området, se mval. § 6-31 (1). Se fmva. § 6-30-3 for mer om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

  Det skal ikke beregnes merverdiavgift på omsetning av tjenester som gjelder rett til å disponere lufthavn for luftfartøy, se Ot.prp. 1 (2004-2005)kap. 30.1.3.2.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • kommandittselskap,
  Salg av varer og tjenester i utenriks fart
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan