PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

  Luftfartøy

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %
  • MVA31 - utgående mva, 15 %

  Merverdiavgift

  Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart er avgiftspliktig omsetning, se UTV 2003/217.

  Avgiftssatsen avhenger av type varer og tjenester som selges.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • kommandittselskap,
  Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan