PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

  Luftfartøy

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
  • K3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Salg av varer, tjenester og driftsutstyr i direkte tilknytning til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av følgende luftfartøy er avgiftsfri omsetning i siste ledd:

  • til luftfartøy i yrkesmessig utenriks fart
  • militære luftfartøy
  • til utenlandske private luftfartøy

  Se mval. § 6-10 (2).

  Det er ikke et krav at arbeidet skal være utført av et skipsbyggeri e.l. for at avgiftsfritaket skal gjelde.

  Varer og tjenester må være levert i tilknytning til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold for at avgiftsfritaket skal være gjeldende. Det vil si at etterlevering av varer er avgiftspliktig for leverandør selv i siste omsetningsledd.

  Stikkord:

  • jagerfly,
  • passasjerfly,
  • reservedeler,
  • omsetning,
  • nye,
  • vedlikehold,
  • reparasjon,
  Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan