PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

  Luftfartøy

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • K3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Salg, nybygging, reparasjon og vedlikehold av luftfartøy som faller utenfor definisjonen i mval. § 6-10, er avgiftspliktig etter hovedregelen i mval. § 3-1.

  Stikkord:

  • flyklubber,
  • reservedeler,
  • kmva,
  • omsetning,
  • leasing,
  • nye,
  • vedlikehold,
  • reparasjon,
  Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan