Kjøp/leie av luftfartøy

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

MVA
3 Utgående mva, 25 %
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart er avgiftspliktig omsetning, se UTV 2003/217.

Avgiftssatsen avhenger av type varer og tjenester som selges.

Stikkord: omsetning, kommandittselskap

Salg av varer og tjenester i utenriks fart