PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Inntektsåret 2019

  Matpenger ved overtid

  Det er foretatt vesentlige endringer i reglene om overtidsmat i 2019. Dette påvirker også reglene for godtgjørelse til kost i forbindelse med overtid (matpenger), som i inntektsåret 2018 kunne utbetales trekkfritt til ansatte som hadde sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer og måtte antas å ha hatt kostnader til mat. I Inntektsåret 2019 bortfaller muligheten til å få utbetalt matpenger skattefritt.

  Du kan lese om de nye reglene for overtidsmat i 2019 ved refusjon og ved arbeidsgivers dekning. Se også Skatte-ABC.

  For reglene i inntektsåret 2018, les videre i dette temaet:

  Inntektsåret 2019
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan