Inntektsåret 2019 og 2020

Inntektsåret 2018

Godtgjørelse inntil Skattedirektoratets forskuddssats

Satser

Matpenger/overtidsmat

Lønn

Skattefri godtgjørelse kan gis inntil Skattedirektoratets forskuddssatser for å dekke matpenger ved overtidsjobbing. Se gjeldende sats over.

Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.
A-melding

Godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssats

Satser

Matpenger/overtidsmat

Lønn

Godtgjørelse som utbetales utover Skattedirektoratets forskuddssatser med et fravær på over 12 timer fra hjemmet anses som dekning av privat utgift. Det overskytende beløpet skal behandles som lønn og innrapporteres på a-meldingen.

A-melding

Godtgjørelse ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer

Lønn

Dersom den ansatte har hatt mindre enn 12 timers fravær fra hjemmet (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) og får dekket kostnadene til et måltid, skal hele beløpet behandles som lønn og innrapporteres på a-meldingen, uavhengig av godtgjørelsens størrelse.

A-melding