Inntektsåret 2019 og 2020

Det ble foretatt vesentlige endringer i reglene om overtidsmat fom. inntektsåret 2019. Dette påvirket også reglene for godtgjørelse til kost i forbindelse med overtid (matpenger), som i inntektsåret 2018 kunne utbetales trekkfritt til ansatte som hadde sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer og måtte antas å ha hatt kostnader til mat. Fom. inntektsåret 2019 ble denne muligheten fjernet, og det er ikke lenger anledning til å få utbetalt matpenger skattefritt.

Du kan lese om de nye reglene for overtidsmat fom. 2019 ved refusjon og ved arbeidsgivers dekning. Se også Skatte-ABC.

For reglene i inntektsåret 2018, les videre i dette temaet.

Inntektsåret 2018