PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av råvarer og halvfabrikata

  Matvarer og drikkevarer (næringsmidler)

  • D4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats
  • MVA11 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15%

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp av næringsmidler til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.
  Dette gjelder blant annet for:

  • direkte innsatsfaktorer i matvareproduksjon
  • matvarer som innsatsfaktorer i annen produksjon

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak til hovedregelen om rett til fradrag (listen er ikke uttømmende):

  • innkjøp av matvarer og drikkevarer til kantine som ikke er i næring, se mval. § 8-1

  Stikkord:

  • drikkevarer,
  • matvarer,
  • moms middels sats,
  • mva,
  • tv,
  • moms,
  • kjøp,
  Kjøp av råvarer og halvfabrikata
  428 1394 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan