PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp til servering

  Matvarer og drikkevarer (næringsmidler)

  • D4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats
  • MVA11 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp av matvarer og drikkevarer til bruk i avgiftspliktig serveringstjeneste, se mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • erverv,
  • bevertning,
  • fjernsyn,
  • brus,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan