PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

    Kjøp til servering

    Matvarer og drikkevarer (næringsmidler)

    • D4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats
    • MVA11 - Fradrag for inngående mva, 15%

    Merverdiavgift

    Det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp av matvarer og drikkevarer til bruk i avgiftspliktig serveringstjeneste, se mval. § 8-1.

    Stikkord:

    • boller,
    • frukt,
    • ingredienser,
    • kaffe,
    • kaker,
    • kjeks,
    • moms middels sats,
    • råvarer,
    • te,
    • vafler,
    • mva,
    • tv,
    • ks,
    • moms,
    • kjøp,
    320 1226 90 75 717

    Kontering

    Satser

    Kontoplan