PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - høy sats

  Matvarer og drikkevarer (næringsmidler)

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  For produkter som ikke går inn under definisjonen næringsmidler, se mval. § 5-2 (2) og fmva. § 5-2-1, skal alminnelig merverdiavgiftssats legges til grunn.

  Dette omfatter blant annet:

  • Vann fra vannverk, mval. § 5-2 (3)
  • Alkoholholdige drikkevarer, mval. § 5-2 (3)
  • Tobakksvarer, mval. § 5-2 (3)
  • Legemidler, mval. § 5-2 (3)
  • Matvarer som ikke er egnet til å konsumeres av mennesker og ikke omsettes for konsumering av mennesker, som f.eks. dyrefor, se mval. § 5-2 (2)
  • Levende dyr samt levende fisk og skalldyr
  • Kombinerte varer (næringsmiddel og en annen vare) hvor verdien av den andre varen ikke utgjør en ubetydelig del av den totale vareleveransen, fmva. § 5-2-4

  Serveringstjenester

  Omsettes næringsmidler som en del av en serveringstjeneste, skal det beregnes utgående merverdiavgift med alminnelig sats, se mval. § 5-2 (1) og fmva. § 5-2-5, og omsetningen kan bokføres på konto 3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats.

  For mer, se tema Salg - serveringstjenester.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • fjernsyn,
  • brus,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan