PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - middels sats

  Matvarer og drikkevarer (næringsmidler)

  • K3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
  • MVA31 - utgående mva, 15 %

  Merverdiavgift

  Ved omsetning av næringsmidler skal det beregnes merverdiavgift med middels sats, se mval. § 5-2.
  For hva som i forhold til merverdiavgiftsloven er å regne som næringsmidler og ikke, se fmva. § 5-2.

  Dette omfatter blant annet næringsmidler som selges:

  • direkte fra produsent
  • som direkte innsatsfaktorer til videreforedling og annen produksjon
  • til videreforhandlere
  • til forbruk
  • som landbruksprodukter til forbrukere
  • fra automater i næring
  • i kiosk
  • ikke blir fortært på stedet, se fmva. § 5-2-5 (3)

  Kombinerte varer

  Kombinerte varer skal beregnes med middels sats dersom:

  • næringsmiddelet selges sammen med en annen vare
  • den andre varen har egen funksjon eller verdi
  • varene fremstår som en enhet
  • verdien av den andre varen utgjør en ubetydelig andel av den kombinerte varen

  Er den andre varen emballasje, anses næringsmiddelet og emballasjen som en kombinert vare dersom emballasjen har en egen funksjon eller verdi i tillegg til å skulle emballere, se fmva. § 5-2-4 (2). Det skal beregnes utgående merverdiavgiftssats med middels sats på slike kombinerte varer.

  Stikkord:

  • kosttilskudd,
  • salg av melk,
  • salg melk,
  • omsetning,
  • fjernsyn,
  • brus,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan